2018. január 20., szombat

HA AZ IGAZSÁG VELÜNK, KI LEHET ELLENÜNK?


NYÍLT LEVÉL BUZÁS GERGELYNEK


Az Altum Castrum Online Magazin facebookos híre jött szembe velem az oldalamat kinyitva, az én szememet(szívemet) ez a hír ütötte meg: Archeológia
TERVEK AQUINCUMBAN

"A 2017-es évet Hadrianus császár emlékének szentelték az Aquincumi Múzeumban, ahol már épül a jövő év egyik legvonzóbb látványossága, egy Mithrász-szentély rekonstrukciója. Riport Láng Orsolya régésszel, az intézmény igazgatójával." 

Ezt olvasva nálam rögtön felszaladt a vezérhangya. Már megint a lómai lomokat fejlesztik, megint az idegenre költenek, miközben 2018-ban Óbuda városából és a
XI.SZÁZADI OSZLOPFŐ CSILLAGHEGY
félhévízi királyi várakból semmi nincs feltárva!
NoOÓRmális? És itt most nem a Zichyék Révjenői területére gondolok, hanem a Megyer hegyén- Felhévizen lévő óbudai prépostságra, királynéi várra és városra és a különálló királyi várra. 
Láng Orsolya (Aquincumi Múzeum igazgatója, és már a BTM igazgatóhelyettese is) nevétől már önmagában is felfordul a gyomrom, hiszen ő volt az a törtető ronda némber,
WRS-ÓBUDA ŐRS KÁPOLNÁJÁBÓL
aki 
feljelentett (ez bizonyára náluk családi hagyomány) szintén egy facebookos vita után, a főváros Városgazdálkodási osztályán, hogy én kutatok a Csillaghegyen. Tehát megint a rómaira költenek, örüljünk neki! Én meg leírtam nekik a véleményemet, hogy szerintem ez így nincs rendjén, inkább Óbudát kéne feltárni... 


KOVÁCS OLIVÉR SZERINT ÓBUDA-SICAMBRIA CSAK VÁGYÁLMOKBAN LÉTEZIK
"NEM KUTATTÁK, ISMERETLEN"
Kedves Kovács Olivér! Ha ön is az ostoba Történész Szamárcsapást hajtja süketen és vakon tovább, akkor hiába várja el, hogy a tájékozott emberek tiszteljék.Szakíróként miért nem ismeri a témára vonatkozó oklevelek tartalmát, ez hiába való elvárás?Talán nem kéne vágyálmoknak állítania olyan történelmi tényeket, amiről oklevelekkel rendelkezünk. Többek közt a valós Felhévíz területéről, aminek földrajzi helyét a krónikáink is elárulják. Persze ezt csak azok értik meg, akik ismerik az oklevelek tartalmát, és nem hitték el azokat a történészi zagyvaságokat, hogy a krónikáink hiteltelenek, mert nem igazolták a történészi tévképzeteiket, amivel Óbuda várát egyszerűen egybemosták a mai Buda várával Újbudával- Nev Ofennel, így próbálva Megyer ősi révjét is délebre fantáziálni. Segítek önnek Olivér, Megyer révje nem a mai Árpád-hídnál volt, és nem nem, nem délebbre attól, nem a második kerületnél. Olvassa csak szépen-értelmesen:  


Emlékszünk még, hogy mit írt az óbudai felső várban élő Anonymus a Gesta Hungarorumban?A MAGYAR-RÉV

"Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Sarkusaron túl a Rákos vizéig. S midőn látták, hogy mindenfelől bátorságban vannak, és senki sem bír nekik ellentállani, átkeltek a Dunán. A révet, ahol az átkelést végrehajtották, Magyar-révnek nevezték el azért, mert a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondtak, ott hajózott át a Dunán. Mikor odaát voltak, tábort ütöttek a Duna mellett a felhévizekig. Ennek hallatára a Pannónia földjén lakó összes rómaiak futással biztosították életüket. Másnap pedig Árpád vezér meg minden főembere, Magyarország valamennyi vitézével együtt, bevonult Attila király városába. Ott látták a királyi palotákat - egyeseket földig romban, másokat nem -, és fölötte csodálták mindazt a kőépületet. Kimondhatatlanul felvidultak, mivel érdemesek lettek arra, hogy elfoglalják -s méghozzá háború nélkül - Attila király városát, kinek az ivadékából származott Árpád vezér. Ott lakomáztak mindennap nagy vígan Attila király palotájában, egymás mellett ülve." A MEGYERI RÉVEN ÁTKELVE A FELHÉVIZEKIG LETÁBOROZVA! Tehát már alapjában sincs esélye annak, hogy Felhéviz, a második kerületben legyen, FELHÉVÍZ ugyanis az óbudai prépostsághoz és Óbuda városához tartozott ténylegesen OTT VOLT a MEGYER HEGYEN, és nem a mai Buda-Nev Ofen várához, nem annak volt elővárosa! Hiszen a mai Buda várát sosem hívták Pest-hegyi Buda várnak! 


FELHÉVÍZ MEGYER TERÜLETÉN A MAI CSILLAGHEGYEN
PILIS MEGYÉBEN LÉTEZETT ÓBUDA VÁROSA FELHÉVÍZEN A MAI CSILLAGHEGYEN EZT IGAZOLJÁK AZ OKLEVELEK ÉS A LÁTKÉPEK !

EZT A HOZZÁSZÓLÁST BUZÁS GERGELY AZONNAL TÖRÖLTE

A válaszom csak azért maradt meg, mert nyitva hagytam a gépem, amikor elmentem dolgozni, csak ezért tudom most az olvasóimnak megmutatni. Ahogy elolvasták, utána rögtön törölték is a hozzászólást. 
Talán fájdalmas az igazság Buzás Gergely úr? Olvassa ezt is el, barátkozzon az ÓBUDAI TÉNYEK igazságával!Bizonyára nagyon sajnálja Buzás Gergely, hogy más is kifejtheti manapság a véleményét az interneten és a közösségi oldalakon keresztül. Az igazság azonban az kedves uram, hogy a népbutítást hivatalból maguk végzik, és ön a legnagyobb népbutító ha az óbudai vagy fehérvári történelem kerül szóba. Az én állításaimat ugyanis az Óbuda városát ábrázoló hadmérnöki látképek, és a helyrajzi azonossággal bíró oklevelek is megerősítik, ugyanakkor a maga téveszméit alapjában cáfolják. Na erre varrjon gombotEz azért is elkeserítő, mert elárulja azt, hogy Buzás Gergely úgy ír cikkeket és nyilatkozik Óbuda történelméről és gyárt rekonstrukciót egy várról, hogy fogalma nincs a város területére vonatkozó okleveleink tartalmáról. ÓBUDA BOTRÁNY! Tudománytalan, szakmaiatlan, téveszmeterjesztő koholmányokat mernek még tovább erőltetni hivatalból a digitális oklevelek és térképes alkalmazások világában, ez egészen elképesztő! 
ÓBUDA VÁROSA A CSILLAGHEGYEN
A PILIS VÁRMEGYÉBEN ÉS BÉKÁSMEGYEREN TERÜLETÉN LÉVŐ RÉGI BUDAVÁR

FELSZÓLÍTOM BUZÁS GERGELYT !


Elsőként is arra szeretném megkérni, hogy szálljon már le a magas lóról! Miért lenne a Zichy főtéren Óbuda városa, azért, mert maga azt mondja, vagy mert ez a szamárcsapás iránya, vagy a tekintély elvűséggel akar operálni? Lehet nem emlékszik rá, de én voltam az, aki megkereste önt telefonon sok évvel ezelőtt, hogy az óbudai hadmérnöki látképek nem a Zichyék főterére ábrázolják Óbuda városát. Azért történt ez, mert én jó-fej vagyok, és mindenkinek előre szóltam, nem akartam rögtön felmosni a padlót a szakmai nagyságokkal.- Aztán mára már kiderült, hogy márpedig pontosan ezt kell csinálnom, mert megérdemlik.- Akkor maga fellengzősen és nagyképűen kioktatott engem "hogy ezt a szakmát tanulni kell" Köszönöm, de én nem kérek a dilettáns szamárcsapásból, én értelemszerűen tanultam tovább, a tudomány és új módszertanok segítségével. Elárulok egy titkot magának: dobjon ki minden eddigi történészi koholmányt(tanulmányt) és kezdje el szépen tiszta fejjel a városra vonatkozó okleveleket, krónikákat, és egykorú  tudósításokat olvasgatni, közben nézze hozzá a hadmérnöki rajzokat, aztán szakadjon ki a könyvtárból és menjen terepre! 


POSSESIONE BEKASMEGER IN COMITATU PILISIENSI

DIGITÁLIS LEVÉLTÁR

Maga értesült arról, hogy létezik már digitális levéltár, térképtár és tudománytár? Buzás úr abban reménykedik, hogy ezt úgysem sokan olvassák, vagy mégis miben?Tudja azt maga, hogy minden sületlenség, amit idáig is összehordott Óbudáról, az pár percen belül egy okos telefonnal a kézben is azonnal és teljes mértékben
megcáfolható? Tudják ezt a nagyokosok? És mégsem szégyellik magukat? Egyáltalán nem tudományos amit ön és a többi vezető beosztásban lévő történész művel Óbudával és Fehérvárral kapcsolatban az MRSZ vezetőségével közösen. Napjainkban önök hamisítják a történelmet, ráadásul a kárunkra! Áááá biztosan nem készakarva csinálják ezt. De ha tudatlanságból teszik ezt, az sem megnyugtató ám, de nemám! Miért nem válaszolt a kérdésemre, hogy mi volt az óbudai királynéi és királyi vár latin megnevezése? Nem tudja, vagy nem akarja tudni?
Buzás Gergely tervei alapján a Narmer Építészeti Stúdió készítette.
Azért nem, mert a valós válasz azonnal borítaná az önök több évtizedes dogmáit, a történészi ostobaságokat? Jó is ám, hogy csak így összefutottunk a virtuális közösségi oldalon, mert már olyan régóta meg akartam kérdezni öntől, hogy miként lehet egy alaprajzában is keresztes lovagvárt összemosni az óbudai királynéi várral? Milyen szinten kell elvakultnak és maradinak lenni ahhoz, hogy ezt a várat, amiről okleveleinkből TUDJUK, hogy kinek-minek a vára volt, valaki egybeerőszakolja az alapjában is hegyoldalban létezett királynéi várral? Ejnye Buzás úr, pedig olyan szép neve van, mármint a várnak... Miért nem tudják ezt a nevet önök is?A HIVATALOSAN KIRÁLYNÉI VÁRNAK ERŐSZAKOLT KERESZTES LOVAGVÁR

HOL A LÁTKÉP ÉS HOL AZ OKLEVÉL AZ AZONOSÍTÁSHOZ? 

Szomorú egy téma ez, hiszen Bártfainak és Bertalannének sem sikerült Óbuda városát azonosítania a Zichy főtérrel! Ezért várjuk annyira, hogy talán majd ez valaki másnak végre sikerül. Buzás Gergely úr, ön tisztában van ennek a várnak az egykori tulajdonosának és magának a várnak a nevével? Nyilván nem, mert ha tudná, akkor talán nem merne ön is olyan eget-verő ökörséget állítani, hogy ez az óbudai királynéi vár volt hajdanán. Tudja maga-tudják maguk egyáltalán a mai Árpád-híd környékének a középkori földrajzi helyneveit? Ha nem, akkor miért nem, ha meg igen, akkor miért lódítanak? Egyszerűbb a téveszméket tovább terjeszteni, süketen és vakon? De miért kell mindenkit teljesen gyagyásnak gondolniuk? Maguk TÉNYLEG azt képzelik, hogy például Wilhelm Dilich a teljesen hiteles katonai mérnök és
Dilich Visegrád 1600.
hadmérnöki rajzoló az Visegrádnál még pontos katonai rajzot tud készíteni a várról, de mire elérkezik Óbudára már elfelejt rajzolni, és csak úgy odaképzeli a várakat a hegyre meg a hegyoldalba így gondolja Buzás úr? Laszlovszky szerint meg kifejezetten "bulvár rajzot" készített Dilich, és ezt a prof elmerte mondani a TTE videójában tudományos szakértőként és tanárként. Elmebetegség a négyzeten! 
Én meg viccesen azt szoktam ilyenkor mondani, hogy nektek elgurult a gyógyszeretek! És még ezután van bátorságuk hozzá, hogy a hivatalos
ÓBUDA VÁRAI A VALÓSÁGBAN
megfelelési kényszerben ezt az orbitális butaságot még az Óbudai Múzeumban is előadják és ezzel a múzeumi látogatókat is becsapják. Érdekes egy szakma ez is, hiszen többek közt Buzás úr téveszméit blogban is terjeszti az Óbudai Múzeum munkatársa, az a Benyóné 
Dr. Mojzsis Dóra muzeológus, aki a múzeumhoz írt nyílt levelemre válaszolt még az elején. Ő az, aki az óbudai sétákon meséli a sok évtizedes Történész Dogmákat a történelem iránt érdeklődőknek. Nagy kár, hogy sajnos a fele sem igaz, és így nagyon átverik őket a múzeum által szervezett sétákon. Összeérnek ezek a szép baráti szálak, jól megfelelnek egymásnak, így gyártják a történelmet nekünk. Lassányi és Laszlovszky is vállvonogatással intézte el azt a tényt, hogy az okleveleink a MEGYER-Csillaghegyi PEST-Óbuda várairól szólnak, és kiváló tanácsként azt kaptam, hogy írjak könyvet. Bravó, ők meg tovább nyomatják az eszetlenséget! Ha a tények nem felelnek meg a történészi elképzeléseknek, akkor annál rosszabb a tényeknek, ezt tapasztaljuk napjainkban is!
BÉKÁSMEGYEREN A SZENT JÁNOS KOLOSTORTehát a régész-történész Buzás Gergely is valótlant állít, és tovább erőszakolja a Történész Szamárcsapást, a mára már megcáfolt és elbukott ostoba Történész Dogmákat erőlteti tovább. Ismételten felszólítom, hogy a digitális műholdas alkalmazások és térképek, valamint a vonatkozó oklevelek által azonosítsák a középkori Óbuda városának földrajzi helyét! És ismételten megkérem, hogy fejezze be ön is a több évtizedes ostoba történész dogmák terjesztését, ne merjék továbbra is becsapni az embereket Óbuda történelmével kapcsolatban! 

Várjuk tehát az Óbuda botránnyal kapcsolatban Buzás Gergelytől és Kovács Olivértől:


 • A látképes-műholdas Óbuda-város helymeghatározást az Árpád híd (budai) oldalára
 • Az okleveles-földrajzi területi helymeghatározást
 • A királynéi várra és egyházi intézményekre vonatkozó okleveles helyrajzi azonosítást
 • Az óbudai prépostságra vonatkozó látképes és okleveles helymeghatározást, és annak pontos latin nevét.
 • A Szent János és Sybille kolostorok helyrajzi azonosítását
 • A Nagy Esztergomi Út-Via Magna Strigoniensis azonosítását térképpel és oklevéllel
 • Felhévíz földrajzi helyére vonatkozó azonosítást
 • Wrs-Óbuda Őrs helyrajzi azonosítását oklevelekkel
 • A római kőrcirkusz-polgárvárosi amfiteátrum-Kurszán vár azonosítását oklevelekkel és látképekkel
 • Az Árpád híd budai oldal területének a középkori vízrajzi rekonstrukcióját
 • Az Óbudai Egyetem valós helyét oklevelek által
 • A mai Buda vár latin és német nevét
 • Igazolását annak, hogy a mai Zichy főtér környéke Sicambria városa volt, ugyanis az óbudai klarissza kolostor is ott létezett
 • A királynéi vár pontos latin megnevezését
 • Óbuda királyi várának nevét latinul

Ez utóbbi két, földrajzilag is külön létező várat pedig ne merészeljék továbbra is egybemosni!


 • Valamint értelemszerűen várjuk annak a várnak is a pontos megnevezését, amivel önök hivatalból, az óbudai királynéi várat mossák egybe, és tévesztik meg még saját magukat is. Picit segítek, két különböző és nagyon közismert neve van...       :)    Sicambriát sem tudják már hivatalból nem létezőnek kamuzni, hiszen okleveleink vannak róla, tehát ne is próbálkozzon ilyesmivel senki ezentúl, még a Kanyó Feri se. Tekintse meg a szép okleveleket Búzás Gergely úr, aztán nézzen bele a tükörbe és gondolkodjon el mélyen, hogy az elmúlt évtizedek alatt milyen sok-mindent sikerült hivatalosan elrontani. Ideje ráébredniük, hogy valójában minden másképp és máshol létezett, a teljes Óbuda és ezáltal a Buda topográfia is téves, és így a túloldali Pest részén is hibásan próbáltak korábban településeket azonosítani. Válaszúthoz érkeztek, és jól gondolják meg, hogy mit művelnek ezentúl, ezt üzenem a Magyar Régész Szövetség vezetőségének is, jobb később észhez térni, mint soha. Sok évtizede a hivatalos oldal téves elgondolások alapján szabott irányt Óbudával kapcsolatban, így történhet meg most az, hogy a köztudomásra jutott, és mindenki számára digitálisan elérhető oklevelek teljesen ellentmondanak a napjainkban még tovább erőszakolt hivatalos álláspontnak. Nagyon kínos, de bizony nem az oklevelekkel és hadmérnöki rajzokkal van a nagyon súlyos probléma.


SICAMBRIA-ÓBUDA


                               2018.  FERGETEG HAVA. EGYED ZOLTÁN PAJZSVIVŐ


Miért nem használják hivatalból, a geomorfológiát, a műholdas térinformatikát, az Óbuda látképein látott várak földrajzi helyének megállapításához? Miért nem veszik figyelembe Vetus Buda-Sicambria városára vonatkozó helymeghatározó okleveleket? Miért hazudtolják meg egyes történészek a valós tényeket, és miért erőltetik tovább a szamárcsapással kialakult dogmákat?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése