2018. február 12., hétfő

ÓBUDAI ANZIKSZ

A HARMADIK KERÜLETI KULTURÁLIS MAGAZIN MÚLTHAMISÍTÁSA ÓBUDA ÜGYBEN

Ahogy közeledünk a történészek téveszméinek a középpontjába, azaz a Zichy főtér felé, úgy egyre vadabb koholmányok(történészi tanulmányok) és írások kerülnek az utamba. Megint csak arra a megállapításra jutok, hogy egészen elképesztő a hivatalos oldal vaksága, ahogy mellőzik az okleveleink tartalmát és alapjában valótlan dolgokat erőltetnek. Kifejezetten szégyenteljes például egy kulturális magazinban is átverni az Óbuda történelme iránt érdeklődő embereket. Találó ez a "ANZIX" idegen német szó, több okból is. Egyrészt azért, mert eszembe juttatja, hogy magyar ember a törökkel vívott harcok után alig maradt életben Óbuda környékén, és ezért telepítették be a német- Dunai svábokat, akik húsz éves adómentességet kaptak. Közben meg az életben maradt szegény magyar embereket a végletekig kizsákmányolták.(Napjainkban ugyanezt tapasztaljuk) Másrészt pedig azért izgalmas ez az idegen szó, mert képeslapot jelent magyarul. A hivatalos oldal téveszméihez pedig nincs olyan képeslap vagy látkép, ami a Zichy főtéren ábrázolná Óbuda városát! Ezért sem tudta a szakmai oldal Óbuda város egykori épületeit a mai Árpád híd környékére azonosítani. No meg persze azért sem, mert okleveleik sincsenek a téveszméikhez! A tekintély elvűséggel akarnak igazolni, hogy pl a Buzás Gergely azt mondta... De mondok még durvábbat, arról sincs még halvány lila gőzük sem, hogy miként hívták a középkorban a földrajzi területet, a mai főtér környékét, ugyanis az Óbudáról szóló történészi tanulmányokban erről egy szó sem esik! A valódi környezettannal foglalkozó tudományos tudósaink ki is nevetik a régész-történészeket(ezt saját magam is tapasztaltam) mert azok nem a rekonstruált egykori környezet alapján próbálták Óbuda városát és annak királyi-egyházi épületeit azonosítani. És ez végzetes hiba volt. A napjainkban végzett hivatali-múzeumi tevékenységükre pedig nyugodtan lehet mondani, hogy ordas nagy hazugság! A digitális technika már mindenki számára adott. GPS helymeghatározó készülékek, műholdas térképek, digitális könyvtár és tudománytár. Az egykori nyugati, belső Duna-medret igazoló rekonstrukciók is már
DUNA BÉKÁSMEGYEREN
nagyon rég rendelkezésre állnak. Hivatalból mégsem tudták még ezek a szakmai nagyságok felfogni, hogy A ZICHY  FŐTÉR SZIGET VOLT MÉG A KÖZÉPKORBAN ÓBUDA VÁROSA PEDIG NEM SZIGETEN LÉTEZETT! Hivatalból nem használják ők a modern kor vívmányait? Miért ragadtak le a történetírók őskorában? Miért kell még napjainkban is meghazudtolnia a hivatalos oldalnak a krónikáinkat, okleveleinket, hadmérnöki látképeket és a digitális térképeket Ki a főkolompos ebben a történetben, ki az, kik azok akik hivatalból erőlteti tovább a téveszméket? Neveket akarunk hallani... !
Ezért is megbotránkoztató amikor Benyóné Dr Mojzsis Dóra írásában, már a legelső bekezdésben egy hatalmas lódítást olvashatunk: "A középkori Óbuda (a XIII. századig Buda) királyi alapítású káptalani városa – az okleveles adatok szerint – a hajdani római erőd és a római légióstábor északi részén helyezkedett el. Központja a mai Fő tér – Szentlélek tér területén volt."

Éppen ezért, most ismét írunk neki egy levelet, és megkérjük szépen, hogy igazolja az állításait, mutassa meg ezeket az "okleveles adatokat" számunkra, és ne csak légvárakat  építsen és állításokat fogalmazzon meg, hanem igazolja is azokat! Az előző nyílt levelünkre még az Altum   Castrum Online Magazin Kovács Olivér és Búzás Gergely nem válaszolt, pedig gondoskodtam róla, hogy eljusson hozzájuk is az írásom. Kíváncsian fogjuk várni, hogy milyen oklevelekkel és látképekkel azonosítja Óbuda városát a Zichyék főterére(szigetére) Mojzsis Dóra, hiszen az Óbudai Múzeum Kiállításán egy darab hasonlót sem találtunk az 1740. előtti időkből. Tehát...


NYÍLT LEVÉL BENYÓNÉ DR MOJZSIS DÓRÁNAK!
Kedves Dóra! 

Kimásoltam az ön saját írásainak részletét, amiben már a legelső bekezdésben valótlanságokat-történészi téveszméket erőltet. Azt próbálja írásában elhitetni a  Harmadik Kerületi Kulturális Magazin olvasóival, hogy oklevelekkel tudják igazolni, hogy a "A középkori Óbuda (a XIII. századig Buda) királyi alapítású káptalani városa – az okleveles adatok szerint – a hajdani római erőd és a római légióstábor északi részén helyezkedett el. Központja a mai Fő tér – Szentlélek tér területén volt."
Egyetlen történész tanulmány vagy dolgozat, de még a régészeti feltárások sem igazolták Óbuda városát a Zichyék főterének környékére! Ön mégis ezt erőlteti az írásában, ezt akarja elhitetni az olvasókkal. MIÉRT? A mai napig sem tudták sem oklevelekkel, sem egykorú forrásokkal, sem látképekkel azonosítani Óbuda városát a római katonai tábor környékére, ön mégis ezt erőlteti tovább! MIÉRT?

ÓBUDAI TÉNYEK


 • Legyen szíves számunkra helymeghatározó oklevelekkel igazolni, hogy a középkori Óbuda, okleveleinkben-Sicambria-Eczelburg-nak leírt régi Buda városa, az a római légióstábor északi részén helyezkedett el!


 • Igazolja, hogy a régészeti feltárások megerősítették a történeti források leírásait ! 

 • Bizonyítsa, hogy a kutatások eredményei igazolták, hogy a mai Fő téren álltak egykor a XI. századi Szent Péter és a XIV. századi Szűz Mária prépostsági templomok, a prépost palotája, a kanonokok házai, raktár- és lakóépületek, valamint az első királyi kúria !
SZŰZ MÁRIA PRÉPOSTSÁGI TEMPLOM

Ön kedves Dóra, azt akarja megetetni az olvasóival, hogy Óbuda prépostsági templomai a római Aquincum területén, a római épületek maradványain, annak romjaiból épültek. MIÉRT TESZI EZT? Ki kényszeríti, hogy ilyen ostobaságot írjon le? Minden vonatkozó oklevelünk szerint Óbuda prépostsági temploma Óbuda város előhegyén létezett! Ezt írja ön az Óbudai Anzikszban

"Így épült fel a római építmények maradványain az Árpád-kori Szent Péter templom, ennek romjaiból pedig a csodálatos gótikus remekmű: a Szűz Mária templom."


 •  Igazolja tehát helymeghatározó oklevelekkel, hogy a Szent Péter és a Boldogságos Szűz Mária Temploma a Zichyék főterén(SZIGETEN) létezett!
Anonymus valóban budai prépost volt, ezért tudott oly sokat Óbuda városáról és a MEGYERI RÉVRŐL
AZ OKLEVELEK IGAZAK
Ez A MAGYAR-RÉVazonban Békásmegyernél található, és nem a Zichyék főterén, a ma Óbudának hívott egykori szigeten! Van azonban egy olyan helynév napjainkban is a térképeinken, ami árulkodik az óbudai királyi váraink hollétéről. Ha ugyanis a békásmegyeri réven átkelnek, akkor csak a jól védhető Csillaghegyre-mint MAGYAR-Megyer központjába tudnak letáborozni, a FEL HÉVÍZ hegyére, és sok évszázaddal később is ugyanígy hívják e területet. Tehát ne próbálja a Zichy főtérre tuszkolni, ami sosem volt ott! Miért nincsenek tisztában hivatalosan a középkori földterület tulajdonjogaival és elnevezéseivel?

 • Igazolja, hogy miként hívták a Zichy főtér környékét a középkorban, mi volt a földterület megnevezése! 

BERTALANNÉ TÉVES ÓBUDA AZONOSÍTÁSAÉs megkérem kedves Dóra, hogy ne takarózzon a nagy nevekkel, mert Garády Sándor is már a történetírói prekoncepcióbol indult ki, és a történészi ostobaságokat vette alapul! Például Garády is azt hitte, hogy a mai Buda várát hívták "Pesthegyi Budának" és ma is ezt a hatalmas téveszmét terjeszti a hivatalos oldal, miközben a várak valós nevével sincsenek tisztában. Így tehát a Garády után következők, az ugyanazon a szamárcsapáson haladók, ugyanúgy tévúton jártak, hiszen pont Bertalanné az, aki teljesen zsákutcába vitte Óbuda város kutatását. Nem is kell hosszú fejtegetésekbe vagy vitába bocsátkoznom, elég, ha megmutatom a téves helyrajzi azonosítását. 

ÓBUDA VÁROSA A CSILLAGHEGYEN-MEGYEREN
A Zichy főtéren(a mai Óbudának hívott területen) nem tudták a hadmérnöki látképen látható Szűz Mária prépostsági templomot, Óbuda városát, és a képen látható épületeket azonosítani! Mi következik ebből Dóra, ha már tisztába kerültünk a ténnyel, hogy a Zichy főtér sziget volt a középkorban? Na mi, eláruljam?
 • HOL A HEGY A ZICHY FŐTÉREN DÓRA?
Óbuda prépostsági temploma ugyanis Óbuda város előhegyén-PROMONTORIO- létezett! Az következik ebből, hogy a főtéren talált romemlékeket és kőtöredékeket egyáltalán nem lehet Óbuda prépostsági templomának ferdíteni! Sem a részleteiben feltárt falmaradványok, sem a munkálatok során talált régészeti leletek nem utalnak Óbuda prépostsági templomára a Zichy főtéren! Egy történész téveszme, prekoncepció alapján ferdítik önök az ott talált romterületet Óbuda városának, ez a legfontosabb tény az Óbuda botrányban. A legcikibb az, hogy süketen és vakon hajtják tovább a téveszméiket. Azt sem tudják önök megérteni kedves Dóra, hogy a Zichy főtér sziget volt még a középkorban. A belső nyugati Duna-mederről és feltöltéséről pedig pont az önök tanulmányai tudósítanak, pl a Lassányié(a lépcsőről tüzelés régész professzora). Így tehát ezért is volt halva született ötlet Bártfai Szabó László, Garády, Csánky, Rupp és Bertalanné azonosítása is a Zichy főtérre, és még lehetne sorolni a "nagy" neveket Ezért is mutatják a hadmérnöki rajzok hegytetőn a Boldogságos Szüz Mária prépostsági templomát, és hegyoldalban a Villa Megyer-királynéi várat!


ÓBUDA VÁROSA BÉKÁSMEGYER TERÜLETÉN!


Óbudai Anziksz: "A romos Péter templom mellé Nagy Lajos király édesanyja, Erzsébet királyné alapította meg az új prépostsági templomot, amelynek faltöredékei a mai Fő tér – Szentlélek tér alatt rejtőznek."

Teljesen alaptalan az írásának állítása, hiszen Óbuda városának földrajzi helyét nem sikerült hivatalból azonosítani, és ezért azonnal szemet szúr a történész ferdítés! A prépostsági templomok egyáltalán nem rejtőznek a főtér betonja és kocka kövei alatt!
Azok ott egy másik középkori településünk romemlékei kedves Dóra, és bizony csúnyán bukott a hivatalos oldal, mert erre a tényre okleveleink is vannak. Miközben ezeket a sorokat is írom, csak keserűen mosolygok magamban, mert a történészek ostobasága tényleg határtalan.

 Lásd: ÓBUDA VÁROS TÉVES AZONOSÍTÁSA
 • Kérjük igazolja, hogyan hívták a Kálvin utcában lévő, a református parókia pincéjében lévő egykori keresztes várat!

 •  MI ANNAK A VÁRNAK A PONTOS KÖZÉPKORI ELNEVEZÉSE?
Döntő jelentőségű a terület Duna-meder rekonstrukciója, mert azonnal árulkodik a történészi ostobaságokról. Azonnal megmutatja, hogy a történész főkolomposok
A MONDVACSINÁLT HIVATALOS KIRÁLYNÉI VÁR
nagyon csúnyán ferdítenek, mert a Zichyék főtere, az a terület amit ma "Óbudának" hívunk, a középkorban még szigetként létezett! Így tehát neve is volt az ottani földrészeknek, és egy alapos kutatás után az is tudható, hogy miként hívták azt a várat, amit a hivatalos oldal szamárcsapása a "királynéi várnak" akar nekünk bemagyarázni és eladni. A digitális technika és okleveleink azonban elárulják a valós igazat. A Kálvin utcai várrom, még alaprajzában sem hasonlít, az amúgy is hegyoldalban található eredeti királynéi várhoz!
ÓBUDA PRÉPOSTI ÉS KIRÁLYNÉI VÁRAI HEGYTETŐN!

ÓBUDA=FELHÉVÍZ=CSILLAGHEGY
Az igazi királynéi vár ugyanis kedves Dóra- és most jól figyeljen, mert nagyon érdekes tényt árulok el- az FELHÉVÍZEN létezett, a prépostság területén! Érti már, vagy még most sem? Hát miért nem húznak bakancsot és mennek egy kicsit kirándulni Megyer hegyére, a napjainkban Csillaghegynek hívott területre?! 
Elárulok önnek is kedves Dóra még egy valós nyílt titkot, Óbuda városának királyi vára és annak területe teljesen különálló volt a préposti területtől és a későbbi királynéi vártól, ez utóbbi ugyanis Villa Megyerből fejlődött ki( és nem a római Aquincumból) Óbuda királyi várát pedig Alba Regale néven hívták, és Szent István bővítette nagyobbra, és nem az a vár lett a királynéi vár! 
ÓBUDAI KIRÁLYI VÁR-ALBA REGALE

Ennél a résznél ugrik a majom a szódavízbe, avagy történész a Dunába... Mindenki nyugodjon le, minden állításomról okleveleink vannak, Alba Regale Üröm(Ewrym) közelében létezett. Az is árulkodik a hivatali tudatlanságról, hogy a magazin írásában említett Buzás Gergely nem válaszolt a hozzá intézett nyílt levélre, mert bizonyára fogalma nincs a helyes válaszokról. Jobb is, ha nem ferdít ő sem tovább Óbuda ügyben, mert az okleveleink alapjában cáfolják a történészek lódításait. És
kedves Dóra a Pazirik "szakértőivel" se példálózzon, mert ők azok, akik az Esztergomról szóló 3D videóból egyszerűen "kifelejtik" a préposti várat, vagy éppen Simontornya települését összemossák Salgó várával, úgyhogy ennyit a szakmai hitelességükről. De térjünk vissza a hivatalosan mondvacsinált-kamu Óbudához! Tekintse meg szépen minden kedves olvasónk azt a belső Duna medret, amit az Óbuda városát ábrázoló középkori hadmérnöki látképek ábrázolnak!
DUNA MEDER A NYUGATI HEGYEK ALJÁBAN


A MAI ÓBUDÁNAK HÍVOTT TERÜLET A KÖZÉPKORBAN MÉG SZIGETKÉNT LÉTEZETT! TEHÁT AZ OTT FELTÁRT ÉPÜLETMARADVÁNYOK NEM ÓBUDA VÁROSÁNAK ROMJAI!Tehát nem akarom dicsérni az írását kedves Dóra, de nem is lehet, mert úgy hiteltelen és valótlan, ahogy van. A végére is maradt egy ordas nagy lódítás.
Hihetetlen a módszer, amilyen aljas módon téveszti meg az olvasókat, hiszen a főtér feltárása során nem találták meg az egyetemet és ez sem meglepő, mert


 • Tehát igazolja Dóra, a főtéren feltárt Óbuda egyetemét, és egyben a hegyoldalt is a főtéren!
KÉRDÉSEIM


Kedves Dóra!

 • Nem zavarja önt, hogy az Óbudai Múzeum által szervezett sétákon az óbudai történelem iránt érdeklődő embereket nagyon csúnyán félrevezeti és becsapja?
 • Miért nem nézte át a vonatkozó oklevelek tartalmát?
 • Hol a Szent János kolostor Óbudán és hol az arról elnevezett utca?
 • Készakarva erőlteti tovább a téveszmét? 
 • Hol a Sibylle kolostor és házak?
 • Ön sem hiszi el, hogy ez a hatalmas szégyen megtörténhetett, hogy téves helyre azonosították a " nagyságos és tekintélyes" történészeink" Óbuda városát?
 • Hol van Szent László egyháza?
 • Hogy hívják a Kálvin utcai mondvacsinált "királynéi várat" várat, mi a megnevezése?
 • Mikor fognak hivatalból észbe-kapni, hogy a ma Óbudának hívott terület, az a középkorban még sziget volt?
 • Miért egy másik középkori településünket akarja-akarják Óbuda városának erőltetni?
 • Mindenáron az a céljuk, hogy igazolják a Schönvisneres ostobaságot, és Óbuda városát a római Aquincumba erőszakolják ugye? De miért van erre szükség?
 • Mikor fog rájönni a hivatalos oldal arra, hogy milyen középkori település található a Zichy főtéren?
 • Miért nem akarja a hivatalos oldal feltárni az óbudai préposti és királyi várakat?
 • Hol vannak a látképek és hol vannak az oklevelek kedves Dóra, amelyek a Zichy főtér környékét azonosítják Óbuda városának?
 • Miért nem használják hivatalból, a geomorfológiát, a műholdas térinformatikát, az Óbuda látképein látott várak földrajzi helyének megállapításához? 


 • Miért kell a római Aquincumba erőltetni Óbuda városát, miért kell abból kifejlődőnek-épülőnek hazudni Óbuda városát?


 • Miért nem veszik figyelembe Vetus Buda-Sicambria-Óbuda városára vonatkozó helymeghatározó okleveleket? 
 • Miért hamisítják meg egyes történészek a valós tényeket, és miért erőltetik tovább a szamárcsapással kialakult dogmákat? 
Ezek azok a kérdések, amikre alapjában választ kellene adni kedves Dóra. Persze tudom én, hogy nem tudnak választ adni, egyszerűen képtelenek rá. Óbuda városának oklevelei ugyanis szőlőhegyről, meleg-vizű forrásokról, és azokon működő patakmalmokról,  hegyoldali sziklás városról szólnak! A korábbi tévedések napjainkra már az önök csúnya régész-történész-múzeumi hazugságává változtak, hiszen ma már mindenki számára elérhetőek a digitális térképek, levéltár és oklevelek, a műholdas alkalmazások és helymeghatározások. Olyan az önök ámokfutása, amit művelnek, mint egy rossz rémálom! Hivatali szakértőként önök azok, akik meghazudtolják a krónikáinkat, félremagyarázzák az okleveleink tartalmát, és sokszoros téveszme alapján gyártanak nekünk, (ráadásul a kárunkra), egy hamis és kicsinyes Óbudát a szigetből, azt erőltetve, hogy a római Aquincumból fejlődött ki Óbuda városa. Önök most már láthatólag készakarva ferdítenek kedves Mojzsis Dóra. Szeretném megkérni, hogy a jövőben ne vezesse félre az Óbuda múltja iránt érdeklődő embereket. Írásaiban pedig legyen kedves a középkori földrajzi környezet szerint a látképes és okleveles tényekre szorítkozni.

Munkájához további jó erőt és egészséget kívánunk!

Sicambria-Óbuda Piliskutató Csoport

                                                            Egyed Zoltán Pajzsvivő

Az írásaim valójában építő kritikának szántam volna még régebben, de felháborító a hivatalos megmondóemberek tudatlan nagyképűsége és szemellenzős vaksága. Kiábrándító a hozzáállás hivatalos részről, a magukat szakmai nagyságnak és félistennek képzelők pökhendi stílusa, a Magyar Régész Szövetség fenyegetései és nemtörödömsége. Botrány a római-imádó Láng Orsolya feljelentése és ahogy eszelős  módon a római értékeket helyezik még napjainkban is a magyar értékek fölé a feltárások során. A Pest Megyei Múzeum Igazgatóságának fenyegetése és rám kiszabott büntetése, a saját pénzemen elvégzett roncsolásmentes talajradaros vizsgálatért. Az Óbudai Múzeum kiállítása és munkatársainak döbbenetes tudatlanságai is nyilvánvalóak. 

Meggyőződésem, hogy a jelenlegi teljes felső vezetőség eltávolítására lesz szükség, hogy Sicambria-Óbuda város valós történelme hivatalból is átírásra kerüljön, és meginduljon a Felhévíz  területének préposti-királynéi és királyi várának alapos és teljes feltárása. "Soha ne kételkedj abban, hogy egy gondolatokkal teli, elkötelezett emberekből álló kis csoport megváltoztathatja a világot".

Margaret Mead

A hivatalos oldal válaszai erősítettek meg a hitemben, hogy jól végzem a szenvedélyem és jó a saját választott utam, amin gyorsan és biztosan haladok.                         :)
Veszélyes vagyok a Történész Dogmákra a való igazság, a krónikák, az oklevelek és hadmérnöki rajzok, és tudós barátaim is mind velem vannak. 

Átírjuk Óbuda történelmét!

                                                  Egyed Zoltán Pajzsvivő 2018. Fergeteg Hava2 megjegyzés:

 1. Könyvajánló a fenti témához : https://www.antikvarium.hu/konyv/banosi-gyorgy-voros-istvan-budapest-regisegei-xxv-420886

  VálaszTörlés
 2. Ott is el lehet olvasni, hogy sem látképekkel, sem oklevelekkel, sem pedig a régészeti leletekkel nem tudták Óbuda városát azonosítani a Zichy főtér környékére. Az ugyanis sziget volt még a középkorban, és az ottani településnek neve is volt(van). Ezt a nevet, és az erről szóló okleveles gyűjteményt is majd a könyvkiadásban olvashatják Óbuda valós múltja iránt érdeklődő olvasóim.

  VálaszTörlés