2017. december 4., hétfő

FIKCIÓ ÉS SZAMÁRCSAPÁS AZ ÓBUDAI MÚZEUMBAN

ÓBUDA VÁROSA A CSILLAGHEGYEN-NOVI MONTIS PESTIENSIS CASTRUM BUDA-FELHÉVÍZ !AZ ELŐZMÉNYEK...

NYILT LEVÉL AZ ÓBUDAI MÚZEUM MUNKATÁRSAINAK


Tisztelt Címzett!

Legyenek szívesek Óbuda városát ábrázoló hadmérnöki rajzot-látképet-metszetet küldeni számunkra a középkorból, ami azt igazolja, hogy a középkori Óbuda városa a mai Árpád híd két oldalán helyezkedett el. Ugyanezt szeretném kérni helymeghatározó oklevélben is, ami helyrajzilag a mai főtér környékére azonosítja a várost.
Előre is köszönettel...


Üdvözlettel
Sicambria-Óbuda Piliskutató Csoport
Egyed Zoltán Pajzsvivő

REGGELRE MEGÉRKEZETT A VÁLASZ...


Tisztelt Egyed Zoltán!


Levelére válaszolva ezúton tájékoztatjuk, hogy helytörténeti múzeumunk semmilyen eredeti forrásanyaggal nem rendelkezik, sem hadmérnöki rajzokkal - látképekkel, sem metszetekkel, sem térképekkel, sem oklevelekkel, ezekhez gyűjtési jogkörrel sem rendelkezünk. Bármilyen korszakból származó hadmérnöki rajzok, látképek, metszetek, térképek, oklevelek az Országos Levéltár, a Széchenyi Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben találhatóak. Kérésével szíveskedjen ezeket az intézményeket felkeresni.
Üdvözlettel:
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra muzeológus

A VISZONT VÁLASZ...

Tisztelt Benyóné Dr. Mojzsis Dóra muzeológus!

Kérem továbbítsa a levelem a megfelelő helyekre. Az óbudai múzeumban nincsenek kiállítva az Óbuda városát ábrázoló hadmérnöki rajzok, hát ez hogyan lehetséges? Nem igazolják helymeghatározó oklevelekkel, hogy állításuk szerint, az "Árpád híd két oldalán állt Vetus Buda, azaz Óbuda városa? Miért nem? Minden vonatkozó látképes és okleveles forrás egybehangzó tudósítása szerint Óbuda-Sicambria városa hegyoldalban létezett! Akkor másképpen kérdezem... Ki napjainkban a felelős azért, hogy az óbudai múzeumban, több évtizedes történészi téveszmékkel etetik a történelem iránt érdeklődő embereket? Hol a hegy az óbudai főtéren? Önök miért nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy ahol ma a múzeum épülete található, az a terület valójában sziget volt a középkorban? Elküldöm Bertalanné alapjában téves helyrajzi azonosítását Óbuda városáról. Még a térképre sem kell nézni hozzá, hogy azonnal szemet szúrjon, hogy önök egy téveszmét hirdetnek, túl régóta már. Miért nem akarja belátni a hivatalos oldal, hogy hatalmasat hibázott Óbuda kutatása kapcsán, és legfőképpen,miért nem akarja feltárni Óbuda városát? Világraszóló Botrány! Fel tudják önök egyáltalán fogni, hogy mit tettek, és mit művelnek tovább napjainkban? Miért ferdítenek és lódítanak még mindig? Küldök még pár képet Óbuda városáról szegény múzeumunknak, köztük Bártfai Szabó László épület azonosításait.
Legyenek szívesek kiszögezni a múzeum falára, hogy minden kedves látogató megtekinthesse a saját szemével Óbuda városát a hegyoldalban, és prépostsági templomát a Csillaghegy tetején!
Továbbra is kérem az óbudai múzeum történész szakembereit, hogy helyrajzilag azonosítsák Óbuda városát, a napjainkban rendelkezésünkre álló régészeti segédtudományokkal, és helymeghatározó látképekkel és oklevelekkel!

Bárfai épület azonosításai hegytetőnBertalanné téves azonosításai

Óbuda városa hegytetőn 1595 Zimmerman


Óbuda városa a Csillaghegyen
Üdvözlettel
Egyed Zoltán Pajzsvivő
Sicambria-Óbuda Piliskutató Csoport


A LEVÉL AZ ALÁBBI MUNKATÁRSAKNAK ÉS E-MAIL CÍMEKRE LETT ELKÜLDVE:
feladó:Sicambria-Óbuda Piliskutató Csoport <varosallam@gmail.com>címzett

:
"Mojzsis, Dóra" <mojzsis.dora@obudaimuzeum.hu>;
elbermann.judit@obudaimuzeum.hu

;galfi.agnes@obudaimuzeum.hu;
polgar.monika@obudaimuzeum.hu;
szabo.tunde@obudaimuzeum.hu

;orosz.diana@obudaimuzeum.hu;
Antónia Perjéssy-Révész <revesz.antonia@obudaimuzeum.hu>;
Nándor Révész <revesz.nandor@obudaimuzeum.hu

>;viszket.zoltan@obudaimuzeum.hu;
titkarsag@obudaimuzeum.hu
horvath.peter@obudaimuzeum.hu;
benyo.gergely@obudaimuzeum.hu;

dátum:2017. szeptember 4. 13:55
tárgy:Re: Hadmérnöki rajzok, metszetek, oklevelek
küldő:gmail.com
http://www.obudaimuzeum.hu/article/...

Kíváncsian várjuk a viszontválaszt, hogy az óbudai múzeum szakemberei közt valójában mennyi becsületes és igaz magyar ember található. Vajon hányan ismerik el közülük, hogy Bertalanné hatalmasat hibázott Óbuda városának azonosítása során?
Egy kis ráadás, személyesen a feltáró régésztől, amikor őszinteségi rohamot kapott... Odáig már nem jutott el gondolatmenetében a régésznő, hogy ha nem tudja semmivel sem a terepre igazolni a várost, akkor egyszerűen az nem ott létezett valójában.

AZ ÓBUDAI MÚZEUM FOLYTATJA A FIKCIÓK ÉS

 TÖRTÉNÉSZ DOGMÁK HIRDETÉSÉT !Több szempontból is érdekes kiállítást szervezett hirtelen az Óbudai Múzeum. Miért mondom, hogy hirtelen? - Mert a válaszlevelükben Benyóné Dr. Mojzsis Dóra muzeológus még erről tájékoztatott; 

"Tisztelt Egyed Zoltán!

Levelére válaszolva ezúton tájékoztatjuk, hogy helytörténeti múzeumunk semmilyen eredeti forrásanyaggal nem rendelkezik, sem hadmérnöki rajzokkal - látképekkel, sem metszetekkel, sem térképekkel, sem oklevelekkel, ezekhez gyűjtési jogkörrel sem rendelkezünk. Bármilyen korszakból származó hadmérnöki rajzok, látképek, metszetek, térképek, oklevelek az Országos Levéltár, a Széchenyi Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiben találhatóak. Kérésével szíveskedjen ezeket az intézményeket felkeresni.Üdvözlettel:
Benyóné Dr. Mojzsis Dóra muzeológus"
A levelemre az óbudai múzeum válasza szeptember 4-én érkezett. Elképzelhető, hogy Dr Mojzsis Dóra nem tudta az Óbudai Múzeum következő kiállításának a témáját? 


Városlátképek és térképek a korabeli Óbudáról

Aligha hihető, hogy szeptember negyedikén ne tudná a muzeológus az október tizenhetedikei kiállítás anyagát! Ha hihetünk a levélnek, akkor ezeket a képeket le kellett gyártatni, a kiállítás témáját,hogy mi-hogy legyen, berendezés-miegymás és, hogy majd milyen mesét adjanak elő, hogyan terjesszék tovább a történészek tévképzeteit, (ráadásul az adófizetők pénzéből) megtévesztve a történelemkedvelő múzeumlátogatókat, ezt mind meg kellett tervezni. Igazából még hízelgő is lehetne nekem magamnak, az a tény, hogy gyorsan rendeznek egy kiállítást, mert belátták, hogy hatalmas botrány az, ha nincsenek Óbuda városának a középkori látképei kiállítva az Óbudai Múzeumban, mert ezt azért minimum elvárná az ember, még akkor is ha ezáltal többeknek felnyílik a szeme.Ezért 2017.11.11-én megtekintettük az óbudai látképek nézőpontját. Az ábrázolt Óbuda város mindkét várának területét bejártuk, utána pedig meglátogattuk az Óbudai Múzeum időszakos kiállítását.


A TÖRTÉNÉSZ ÁMOKFUTÁS AZ ÓBUDAI MÚZEUMBAN FOLYTATÓDIK !


FERDÍTÉS 1

A kiállításon a szervezők azt állítják, hogy Dilich azért készíti el a magyarok történetét, mert "megélénkült az érdeklődés az egyes országok népei és kultúrája iránt. Elismerik,hogy bemutatja Magyarország jelentősebb városait képekben és írásban könyvet is kiadva erről. Azonban azt erőltetik a múzeum történészei, hogy ezt úgy követte el Dillich, hogy még csak nem is járt soha Magyarországon. Azért kell ezt erőszakolniuk, hogy a történész szamárcsapást folytassák, az általuk is már alapjában tévesen tanult óbudai történelmet, a történész tévhiteket valahogyan próbálják igazolni.        
ÓBUDA A CSILLAGHEGYEN

Dilich képi ábrázolását  már eleve a történész dogmákhoz ferdítik, azt állítva, hogy Dilich távlati képén, az ábrázolt nagy sziget, (ami a hegytetőn és hegyoldalban látható Óbuda városához tartozik) az a mai Margitsziget. A történészek úgy tesznek, mintha észre sem vennék a HEGYEN látható várost.

FERDÍTÉS 2

Éppen ezért ismételten levelet kellett írnom a kiállítás szervezőinek. 

Nyílt levél az Óbudai Múzeum munkatársainak.

Kedves Orosz Diana - művészettörténész, muzeológus és Viszket Zoltán - történész, muzeológus ! 

Valóban úgy érzik, hogy hegyre mennek, amikor az Óbudai Múzeumba, a munkahelyükre bemennek dolgozni?
Legyenek szívesek az Óbudai Múzeum kiállításán megjelent történész fikciójukat valamivel alátámasztani, mert a "valószínűsíthetően és lehetséges" nem a megfelelő szavak az óbudai történelem megismeréséhez. Ugyanakkor szíveskedjenek megnevezni azokat a "magyar hadsereggel mozgó külföldi udvari rajzolókat" akikről- önök szerint-Dillich is csak másolta a képét. Tehát szíveskedjenek a feltevéseket és félremagyarázásokat ezentúl mellőzni, adjanak bizonyságot az állításukról, hogy Wilhelm Dillich Schaffer nem járt  Magyarországon a császári sereg segédcsapataival, és igazolják, hogy hadmérnöki rajzai hiteltelenek! 

Ki volt Johann Wilhelm Dilich(Scheffer1571-1650) ?
Korának, a Speckle utáni korszak kiemelkedő hadmérnökének nevezhetjük, aki az erődfelmérések mellett tervezéssel is foglalkozott. Tehát magyarán szólva egy császári megbízott hadmérnök, egy középkori kém volt, aki nem véletlenül rajzolta meg az Óbudai várakat! Így jellemezte magát:német építész mérnök, rézmetsző, topográfus és katonai író!!! Magyar történelem című műve 1601-ben jelent meg! Ungarische Chronik. 1601 Dilichius Cassel. Őrzési hely: M Nemz múzeum.
-- 
       
Önök azt akarják ezzel a kiállítással is erőltetni, hogy egy hadmérnöki rajzoló, aki ráadásul könyvben is megjelenteti a műveit, az valótlan rajzokat készít? Ezt tényleg komolyan gondolják? Teszik önök mindezt azért, hogy a sok évtizedes történész rögeszmét terjesszék tovább! Tudják önök, hogy Dillich hadmérnök minden ábrázolása teljes mértékben hiteles?!
Elkeserítő, hogy előző leveleimben kért dolgokat nem fogadták meg, a régészeti segédtudományokat, a Duna-meder vízrajzi rekonstrukciókat Óbuda látképeinek értelmezéséhez nem veszik figyelembe, az oklevelek helyrajzi adatait pedig teljes mértékben hanyagolják. A Föld műholdas programot nem használják. A google keresővel megtalálható adatokat sem ismerik Dillich hadmérnökről, és ilyen hiányos tudás, valamint a történész dogmák alapján készítenek időszakos kiállítást az Óbudai Múzeumban. Szomorú, hogy 2017-ben még mindig itt tartanak.
Óbuda városa Felhévíz (a prépostság) területén, a mai Csillaghegy északi oldalán létezett, szíveskedjenek földrajzi térképet használni Óbuda történelméhez. Elsőként esetleg Megyer ősi révje adhat támpontot, az óbudai királyi várak holléte felől. 
Ébredést kívánok!


A levelemre nem kaptam választ, több nap elteltével sem. Ezért ezt egy beismerésnek veszem a történészek részéről, nem tudják igazolni azt az állításukat, hogy Dillich hadmérnök nem járt nálunk, és másokról másolta a hadmérnöki rajzait.


Segítek önöknek kedves történészek, 
Orosz Diana és Viszket Zoltán! 


A szigetek változnak-változhatnak a Duna vízállása miatt, a hegyek azonban kevésbé. Tehát a hegyen látható város  helyrajzát-földrajzi helyét kell meghatározni, ha Óbuda városának területére vagyunk kíváncsiak, és nem azt alapul venni, hogy a képeken látható nagy-sziget az a mai Margitsziget! Ugyanis az a sziget a budakalászi Ezüst-
heggyel egy vonalban kezdődik, a Barát patak és a belső Duna meder lefolyása, az Ófalu- mocsáros-gőtés tó irányából! Insula Beate Marie Virginis északi keresztes várát, közismertebb nevén az Esztergomi Érseki várat láthatjuk az Ezüst-heggyel szemben pontosan a Barát patak befolyásának déli oldalán! 
Még kevésbé kell a mai Árpád híd környéki romokat a városnak fantáziálni, hiszen az a terület a középkorban is még sziget volt! 
A mai Árpád híd környékéről, a Zichy főtér területéről egyetlen olyan középkori hadmérnöki látkép sem készült, ami azt a földrajzi részt ábrázolná Óbuda városának! Ez a tény nem tűnt fel a történészeinknek? Ugyanakkor, hogy lehet az, hogy a történészeket egy kicsit sem érdekli, hogy a hadmérnöki rajzolók által ábrázolt földrajzi terület és környezet létezik? 
Kedves "szakértők" HOL VANNAK AZ ÓBUDAI FELHÉVIZI KIRÁLYI VÁRAK?! Ugye nem a második kerületben? Hiszen ott semmilyen királyi várakat nem sikerült feltárni.                                  :)  


A PEST HEGY-FELHÉVÍZ AZ ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG TERÜLETE NOVI MONTIS PESTIENSIS-CASTRUM BUDA-ÓBUDA VÁROSA


Állandósult már a történész tudatzavar Óbuda történelmével kapcsolatban? 
Tanulják meg végre a kedves történészek az Óbudai Múzeumban is, hogy használják a tudományt, mert feltevésekre nem építünk történelmet! • Vizsgáljuk meg tehát Dilich hadmérnök ábrázolásait!Wilhelm Dilich hiteles hadmérnöki rajzai

Dilich magyar krónikájának képeit vizsgálva az tudatosulhat bennünk, hogy az összes ábrázolása a kor vízrajzi állapotának is megfelelő, ugyanakkor teljes értékűen hiteles hadmérnöki rajzok. Az egyesült fejedelmi hadsereg
segédcsapataival a hadmérnöki rajzoló 1602-ben járt Magyarországon Mátyás főherceg illetve Russwurm tábornagy hadseregével, és tökéletesen megismerte a teljes földrajzi környezetet, kiváltképpen a magaslatokat. 
Az ebben az évben történt események Buda körül zajlottak, Székesfehérvár elvesztésekor az Óbudai királyi várat, Alba Regale várát vesztette el a keresztény sereg, és nem a napjainkban Székesfehérvárnak hívott várost!
Ezért tudósít Tollius 1604-ben a Fel-hévízi Óbuda városában járva a fürdőt szemlélve eképpen; A tüzetesebb szemrevételezés nem volt biztonságos egyrészt a magyar útonállók, másrészt a FEHÉRVÁRRÓL !!! lesből támadó törökök miatt, akiknek egészen odáig könnyű volt kirohanást intézni, ha épp ahhoz támadt volna kedvük.

A hivatalos ostoba ferdítések saját magukat végzik ki, hiszen elmondások alapján nem lehet tökéletesen ábrázolni sem a földrajzi környezetet, sem Óbuda-Buda-Pest városát. Történészeink tudatlanságból és a földrajzi környezet nem ismerete miatt hiteltelenítik a hadmérnöki rajzoló munkáit. 

Az Óbudai Múzeum történészei egy téveszmét reklámoznak 2017-ben a "Fikció és Valóság időszakos kiállításon is.


 • Dilich és a magyar lovaskatona
Dilich nem csak a magyar várakat ábrázolta tökéletesen, hanem például a korabeli magyar lovaskatonát is! 

Még most sem kényelmetlen a hivatali ferdítés kedves múzeumi történészek? Nézzük csak tovább...


 • Dilich és a magyar hajdúk


Dilich magyar krónikája hiteles leírást ad a korabeli hajdúk felszereléséről is! Tehát több bizonyítékkal is rendelkezünk arra, hogy ő nálunk járt, a múzeumi történészek óbudai fikciói megbuktak!


 • Dilich és Székesfehérvár
De érdekes, itt meg azt írják, hogy Dilich képei hitelesek. Nem egyeztettek a ferdítésekről történészeink? 
Óbuda történész dogmáival együtt bukik Székesfehérvár is !


És menjünk tovább, mert a Google keresője sok-ezer találatot ad Dilich hitelességéről és az mind azt a tényt erősíti, hogy ő bizony nálunk járt !

Lőfegyverek:
Ágyúöntés:
Lövegtalp:

Sánceszközök: 


Dilich és a Magyar viseletábrázolások 


Dilich és Mátyás király

" A régebbi és az újabb élmények leírása" ! Tehát ebből is az következik, hogy Dilich nemcsak, hogy járt nálunk, de látta Mátyás király festményét, amit le is rajzolt! 1893-ban még teljesen hiteles íróként fogadják el. 

Napjainkra kell csak hiteltelenítenie Dilich hadmérnök személyét és ábrázolásait a hivatalos oldal történészeinek, hogy a hibás hivatalos azonosításokat valahogy igazolni tudják, és a félresiklott óbudai történész szamárcsapást ostobán tovább erőszakolják. 

Dilich-Visegrád hiteles ábrázolása


* Visegrád régi képe (63. l.) Dillich 1600-iki krónikájából való, mikor már török kézen volt, miként azt a képen látható minaretek is mutatják.
Kiváló analógiának lehet hozni a visegrádi alsó-várat, a dilettáns történész tévhitekre, hiszen a légi-fotózás  megjelenése előtt a csodás alsó várat-a leírások és egykorú látképek alapján- is csak eltúlzott nagyzolásnak tartották történészek, mert nem tudtak ilyen mértékű gazdagságot elképzelni. A feltárások során aztán minden leírás igazolva lett, ezáltal  bebizonyosodott a látképek-metszetek hitelessége is Dilich ábrázolása tehát Visegrádon is hiteles. Azóta most már látjuk és tudjuk, hogy a visegrádi alsó-vár létezett. Óbudával ugyanez a helyzet, napjainkban a történészek butábbik része még mindig hitelteleníti a hadmérnöki rajzolók látképeit, a saját hibáikból sem tudnak tanulni ! Történészeink nem olvasnak a területre vonatkozó okleveleket, ezért nem értik a látképeket, Óbuda helyrajzát-nagyságát- kettős városát, nagy szigetét és mérhetetlen gazdagságát. 
ÓBUDA PRÉPOSTSÁGI TEMPLOMA A CSILLAGHEGY TETEJÉN A VÁROS A HEGYOLDALBAN MEGYEREN
Dilich és Zsáka


És hogy ez a látkép is mennyire hiteles, azt ezen a videón bárki megtekintheti: ZSÁKA VÁRA

Dilich és Vác vára
A hadmérnöki rajzoló Dilich több várunkat is hitelesen ábrázolta, azonkívül a kor viseletét, a katonák fegyverzetét is leírta, valamint pontosan lerajzolta. Így tehát téves az a történészi feltételezés, hogy nem járt Magyarországon a hadmérnök rajzoló! Pont ellenkezőleg, több alkalommal is járt nálunk, és minden ábrázolása hitelesen pontos. 


Kérem tekintsék meg kedves olvasóim az óbudai múzeum videóját, amiben Orosz Diána művészettörténész, muzeológus, alapjában téves és félrevezető állításait láthatjuk-hallhatjuk. Aztán szépen sorjában megcáfolom és kiigazítom az összes hiteltelen állítását.  -

Kedves Orosz Diána !

0.25
 • Zimmermann óbudai metszete picit korábbi, mint 1600. Az óbudai jobbágyszöktetés 1595-96-ban történt.
1.06
 • Valóban "nem jártak itt magyar rajzolók és metszetkészítők" ugyanis a hadmérnöki rajzokat nem is magyar rajzolók készítették! Ezzel az alapvető ténnyel nem ártana tisztába kerülni. A császári sereg hadmérnökei pedig nem dolgozhattak elmondások alapján, hiszen azokat a várakat ábrázolták munkáikban, amit a törököktől a keresztény sereg igyekezett visszafoglalni. Ezért ezek a hiteles és korhű hadmérnöki rajzok az óbudai királyi várakról, nem lehettek a "képzelet szüleményei", ahogy Orosz Diána a felvételen elmondja. Történészeink földrajzi és Duna meder rekonstrukciós térképek nélkül, tévhitek és dogmarendszer alapján erőltették Óbuda városát a Zichyék főterére, és mind a mai napig nem tudták igazolni az elképzeléseiket. Sem Bártfai Szabó László, sem Bertalan Vilmosné nem tudta sem az oklevelekkel, sem az Óbudát ábrázoló látképekkel azonosítani a mai főtér környékére a várost. Ez pedig azért van így, mert nem a hadmérnöki rajzok a "FIKCIÓ" hanem történészeink állítása az, hogy a mai Zichy főtéren volt a középkori Óbuda városa! Ön tehát Diána valótlant, egy történészi ostobaságot erőltet tovább 
  A ZICHY FŐTÉR SZIGETEN
  napjainkban és olyan nyugodtan hajtja tovább ezt a butaságot, mintha nem léteznének műholdas térképek és helymeghatározás, nem létezne tájrégészet vagy nem lennének kötelezőek a segédtudományok a mindennapokban. Önök, akik ezt a történészi szamárcsapást erőszakolják süketen és vakon tovább, azt sem tudják felfogni, hogy történészként okoznak hatalmas kárt a valós történelemnek és Óbuda városának. Miért nem kérnek simán csak egy műholdas helymeghatározást az 
  ELTE Térképtudományi es Geoinformatikai Tanszék tudós munkatársaitól? Tudjuk az Óbudát ábrázoló látképek tájolását, hiszen azt már Rózsa György is megírta számunkra, hogy északi nézet! A háttérben látható mai Pestet, a ma Gellértnek hívott hegyet és a mai Buda vár földrajzi helyét is biztosra vehetjük. Így tehát már három fix pontunk van a műholdas helymeghatározáshoz! Ezen felül az Arcanum Levéltár és Digitális Tudománytár is a segítségünkre van. Így tehát kedves Orosz Diána ismételten megkérem önöket, hogy ne csapják be hivatalból továbbra is az Óbuda történelme iránt érdeklődő embereket! 

ÓBUDA ÉSZAKI NÉZET


   
http://vmek.oszk.hu/09100/09118/09118.pdf


https://library.hungaricana.hu/hu/view/BPTortBiblio_Ikonografia_1/?pg=148&layout=s


Rózsa leírja nekünk, hogy az Óbudát ábrázoló képek északról készültek és hitelesek, mert a helyszínen eredeti felvétel alapján készültek. Nagyon jó, egyvalamit azonban elmulasztottak. Nem mentek ki a terepre kirándulni egy kicsit északra, hogy a helyszínen vizsgálják meg a látképeken látható földrajzi környezetet. És így fordulhatott elő az, hogy Rózsa nem vette figyelembe a belső Duna medret, és ezért keverte össze a mai Margitszigetet a Boldogságos Szűz Mária szigetével, ami napjainkra a Csillaghegyi Duna-part. Így járult hozzá Rózsa György tudatlanságból az óbudai történelem meghamisításához. Sajnos Rózsa György nem csak Óbuda látképeivel tévedett hatalmasat, korábban is írtam a Simontornya-FIKCIÓ -Salgó vár ügyről.

KAPCSOLAT

Szintén egy érdekes összefonódásra bukkantam ezzel 

kapcsolatban, baráti és házastársi lojalitásból gyártották nekünk a valótlan történelmet.. Rózsa György könyvének a szakmai lektora az a Bertalan Vilmos volt, akinek a kedves neje, Bertalanné szépen vakvágányra vitte Óbuda kutatását és feltárását, szinte örökre kőbe vésve a korábbi történészi Bártfai Szabó László téveszmét és téves azonosítást. 
NA HOL A ZICHY FŐTÉR A KÖZÉPKORBAN?

ÖSSZEGZÉS


A mai műholdas technika mellett nem tudnak még tovább félrevezetni minket hivatalból. Nézzük csak meg az északi nézetet, ugyanazt a látképet, amit Dillich is látott, és tudatosodjon bennünk, hogy Óbuda prépostság és királynéi város a prépostság területén a Csillaghegyen létezett! Figyeljük meg a műholdas képen és a hadmérnöki rajzon is egyaránt látható és megegyező domborzati viszonyokat. Szinte látjuk a mai képen a középkori belső Duna-medret a Csillaghegy aljában! A háttérben ott a mai Buda vára, sárga ikonnal jelöltem, és a Gellértnek hívott hegy. A műholdas alkalmazás azt is elárulja, hogy a szintén sárgával jelölt mai Zichy főtér az szigeten létezett, ami eredetileg a mai Margitszigettel volt egyben.

ÓBUDA PRÉPOSTSÁG ÉS KIRÁLYNÉI VÁROS A CSILLAGHEGYEN !


Az óbudai múzeum munkatársai ferdítenek és hiteltelen történész dogmákat erőltetnek tovább napjainkban is. A Zichy főtér szigeten volt és Rewjeno romjai vannak azon a területen. Nem a római Aquincum területén állt Óbuda városa, hanem a Pestnek is nevezett hegyen SICAMBRIÁBAN. Az új vár megnevezése a prépostság vára mellett a sziklás hegyen: Novi Montis Pestiensis Castrum Buda a királynéi vár, azaz Vetus Buda-Alt Ofen. Óbuda városa ugyanolyan elosztású volt, mint például Esztergom a királyi és préposti várral, csak Óbuda korábbi volt Esztergomnál, hiszen Árpádék serege Eczelburgban telepedik le- Atilla városában Sicambria-Óbudán. Óbuda-Sicambria városa szintén kettős szerkezetű volt, és a vallási központ valójában a fejedelmi KARTAL vár kis házi monostorából, a BANAI kápolnából fejlődött ki. Így lett Óbuda prépostsága  FEHÉREGYHÁZA,  latinul Beate Marie Virginis Alba Ecclesia, az 1355. határjárásban  ecclesia Alba Beate Virginis.

ELVTÁRSAK !

A kérdés ma is aktuális... Miért nem használják hivatalból a geomorfológiát, a műholdas térinformatikát, az Óbuda látképein látott várak földrajzi helyének megállapításához? Miért nem veszik figyelembe Vetus Buda-Sicambria városára vonatkozó helymeghatározó okleveleket? Miért hazudtolják meg egyes történészek a valós tényeket, és miért erőltetik tovább a szamárcsapással kialakult dogmákat?


ÉBREDÉST KÍVÁNOK...

És megint adok egy kis házi feladatot! Hogy hívták Óbuda Királyi Várát...? -nem-nem a királynéi várat, habár annak is beszédes a neve... !
                                                                    Egyed Zoltán Pajzsvivő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése