2017. március 4., szombat

"LÉPCSŐRŐL, HEGYI TEREPEN VALÓ FELFELÉ TÜZELÉS"

NYÍLT LEVÉL

Lassányi Gábornak és Négyesi Lajosnak címezve
AZ ELŐZMÉNYEK...

Egy hosszú-hosszú kutatás sorozat, megszámlálhatatlan eltöltött munkaórák, átvirrasztott éjszakák és lelépett kilométerek után...Aztán saját zsebből kifizettem a talajradar tetemes és számomra erősen megterhelő költségét, és az eredmények kézhezvétele után szépen besétáltam Szentendrére, a Pestmegyei Múzeumok Igazgatóságára. Átadtam a vizsgálat radarképeit és végeredményét, ami a kutatásom helyességét igazolta, megállapítva, hogy a talajban épített falak, épület alapok vannak.Tettem mindezt jóhiszeműen, úgy gondolva, hogy majd ez után, hivatalból elindul egy régészeti feltárás, és bebizonyosodik az oklevelek és hadmérnöki látképek igazsága. Nem vártam köszönetet, de azt sem vártam, ami ez után következett. Levelet kaptam, amiben a PMMI felszólít, hogy "hagyjam abba a törvénytelen tevékenységem" A Fővárosi Önkormányzat Városgazdálkodási Osztálya pedig még egy 25 ezer forintos büntetést is kiszabott rám, mert a babakocsi méretű készüléket
TALAJRADAR
végigtologattuk a főváros szemetével telehordott füves területen. Pedig az igazamat roncsolásmentes vizsgálati módszerrel igazoltam a hivatalos oldal számára a saját költségemen! Mondanom sem kell, hogy ilyen mértékű gazemberséget látva rögtön kinyílott a bicska a zsebemben. Ilyen is csak Magyarországon történhet hivatalból, és mint később megtudtam, a legfelső szintről jött az utasítás. Kiábrándító, gyomorforgató, méregkeltő és egyben undorító a szakmai oldal hozzá állása, ami azóta sem változott. Na vajon miért? A Pestmegyei Múzeumok Igazgatósága tehát úgy hálálja meg egy hosszas, és saját pénzből fizetett kutatást, a köz érdekében végzett tevékenységet, hogy feljelenti a kutatót, aki tisztességesen bevitte hozzájuk az eredményeit. 

A TALAJRADAR VIZSGÁLAT VÉGEREDMÉNYE

Hosszas tépelődés után, ezért kezdtem el ezeket a blogokat írni. Egészen eddig a pontig nem támadtam senkit sem, de itt nálam már betelt a pohár. Ha ők így, no akkor én is másképpen és mindent megírok, és dokumentálok az utókor számára, amit ezek a hivatali nemzet-rombolók tesznek. A főváros történelme iránt érdeklődőket biztosan érdekelheti az is, hogy mit művelnek egyes gazemberek napjainkban a hivatalos oldaltól, hogyan próbálják a kutatókat akadályozni, és milyen eget-verő hazugságokat hordanak össze mindezen okokból és céllal. És igen így: HAZUGSÁG! A mai digitális, műholdas világban és térinformatikai térképekkel ez már az, egy mocskos nagy hazugság, azon történészek részéről, akik az eddigi téveszméket tovább erőltetik Óbudával kapcsolatban. Persze azonkívül, hogy engem próbáltak meghurcolni és ráadásul még pénzbüntetéssel sújtani, az égvilágon semmi más nem történt. Nem kezdődött feltárás hivatali kötelességből, a szakma megmondói pedig tovább erőltették a minden alapot nélkülöző állításaikat, és nagy ívben elkerülték a valós terepet. Ezért a Budapesti Történeti Múzeumhoz fordultam, hogy ismételt terepbejárással bizonyítsam az igazamat. A területen a környék felelősével voltunk kint, azzal a Papp Adriennel, aki az ÓBUDAI ! Felhévíz és a (Ó)budai meleg-vizek, és Óbuda Wrs helyével kapcsolatban írt teljesen téves, topográfiailag és helyrajzilag valótlan tanulmányokat. Miután a terepen is csakhamar 
EZ BIZONY CSAPOLT VÁRFAL!
sikerült megállapítaniuk, hogy a mutatott több méter széles, épített falak valóban ott vannak, a hölgy még engem akart meggyőzni arról, hogy azokat csak máshonnan szállították oda. Csakhogy a csapolt ! mészkőtömböket én magam emeltem ki két kézzel, egy évtizedekkel korábban látott gödörből, magából a falszerkezetből, amit a műholdas képátfedésem segítségével tudtam a terepen megtalálni. Persze mit is várjunk a régésztől, ennyi idő múltán senki nem fog maga ellen elkezdeni dolgozni. Nagyon sietniük kellett vissza, igazából nem is tudtam mindent megmutatni nekik. És ezután sem történt semmi, illetve azt mondták nekem a múzeumban, hogy a kutató ásatáshoz és feltárásokhoz én biztosítsak 30 millió forintot. No de kérem, nem a BTM-nek vagy a PMMI-nek lenne ez hivatali kötelessége, esetleg állami költséggel? Tudom ám én, hogy ez is csak zsíros nagy üzlet-pénz, és a kormányzati látszatberuházásokon tengődő országban, a valódi Óbuda-Sicambria feltárása senkinek sem fontos! Csak a nemzet nyerne vele, minden magyar ember és a történelmünk, más nem. Az meg ugye minek? Stadion építésre amúgy is alkalmatlan a sziklás hegyoldal.
És hát ugyebár ott van már nagyrészt a luxus-lakópark, én meg az alól bányászom ki a vörös-márvány szalagfonatos korlátdarabokat a 11-14. századból, mert ez tuti nem római főrégészkém!            :) 
KORLÁTDARAB REKONSTRUKCIÓ Scheffer Miklós munkája

Már most bátran kijelenthetjük, hogy sokkal több magyar vonatkozású leletet találtunk ezen a terepen, mint ami az Aquincumi polgárváros területén előkerült, ott ugyanis nem találtak egy darabot sem!           :)
A nagy kérdésem  az, hogy lehet a római Aquincum területe, a későbbi Óbuda városa? A polgárvárosi részen, ugyanis még egy magyar kabátgombot sem találtak! És ezt a tényt az Aquincumi múzeum is elismeri.

Óbuda Sicambria városa a Csillag-hegyen
A Duna belső medre a mai Mocsárosnak hívott terület, a középkorban még Óbuda-Kis-szeg kikötőjeként működött (nem Kissing te ütődött !)
A szélhámos Schönvisner- akit ma a gondolkodásra képtelen szakmabeliek, a "tudományos régészet úttörőjének" tekintenek-jól átvert mindenkit. "Tudományos munkájában" mutatta ki, hogy Sicambria nem létezett! A saját jól felfogott érdekében hazudott, avagy magyarán mondva, elszaladt vele az a bizonyos ló, mert tudta, hogy hazudnia kell, hiszen Aquincumban semmilyen magyar leletet nem talált.

SICAMBRIA=ÓBUDA

Csakhogy azóta az előkerült óbudai látképek és oklevelek, ezt a téveszmét már rég megcáfolták. És a blogokat írkáló felfelé nyaló középkoros ifjú történész nem azt mondja, hogy bocsánat tévedtünk, hanem gyárt a befuccsolt téveszméhez egy másik téveszmét, hogy a mára már nyilvánvalóvá vált hazugságot valamivel igazolja. Ehhez értenek történészeink kitűnően, egy tévképzetet egy téveszmével igazolni, ezt tanulják az iskolákban is

Sicambria az óbudai prépostság várfal és várárok a Csillag-hegyen. A duplán 4 méteres heterogén falszerkezet, a Róka-hegy tetejét zárja le teljesen észak-keleti irányban. A hegytetőre felfutó falak megegyeznek az óbudai hadmérnöki rajzokon látottakkal.


BUDAPEST FŐVÁROS KITÜNTETÉSE A KUTATÁSAIMÉRT


A világért sem akarom magam Sashegyi Sándorhoz viszonyítani, más korban élünk, mások a lehetőségeink, és én csak részmunkaidőben foglalkozom Óbuda helyrajzi problémáival. A hivatali aljasság, azonban ugyanolyan, mint az 1940-es években.

MRSZ 

AZAZ MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG

Képmutató és hazug világot élünk napjainkban is. A tájékozott és értelmes szakmabeliek nagyon is jól tudják, hogy Óbuda város és Fehérvár hivatalos helyrajzi azonosításával kapcsolatban nagyon nagy problémák vannak. Csak őket is elnyomja egy bizonyos római imádó és egyben antimagyar csoportosulás, akik a római emlékeket minden csatornán a magyar értékek főlé helyezik folyamatosan. És ez alapjában a nagy baj Óbuda problémájában. Évszázadok óta hivatalból verik át a főváros történelme iránt érdeklődőket. Hogyan gondolhatja komolyan a Magyar Régész Szövetség elnöke, vagy akármelyik tagja, hogy továbbra is becsaphatják a magyar embereket? Bárki, aki alapfokon kezelni tudja a Google Föld alkalmazást, az rögtön tisztában van vele, hogy a "szakértői nyilatkozatuk" egy nagyon rosszul sikerült vicc, ami pontosan beleillik a primitív történész dogmákba, amit Felhévízzel kapcsolatban is megírtam már.Megint elkövetik a korábbi hibákat, és borzasztó amatőr módon, ismét nem figyelnek a terepet ismerő kutatókra.  Az okleveleinkben és krónikáinkban megírt Sicambria-Óbuda városát, annak földrajzi helyét meghatározó látképeket és okleveleket bárki, egy pillanat alatt megtekintheti az interneten. Egyébként ez a helyszíni "szemle" és annak tartalma mindent el is mond a szakmai hozzá nem értésről! Árulkodik a helyismeret hiányáról, és az Óbuda városára vonatkozó oklevelek ismeretének teljes tudatlanságát is megmutatja.

A FERENCES GENERÁLIS PECSÉTJE A SICAMBRIA VÁROSÁBAN ALAPÍTOTT APÁCAKOLOSTOR OKLEVELÉN

A fáradtságot sem vették, hogy legalább arról meggyőződjenek, amit ők maguk állítanak a terepről, és ez a valóban elkeserítő a " régész-történészektől". Nem kell szakmai nagyságnak lenni, hogy az ember lásson is, és ne csak nézzen. Semmilyen történész magasiskola nem kell ahhoz, hogy a teljes hegyoldalt  duplán ! 4 méteres kőfallal megtámasztó és a hegytetőt körbekerítő szintén 4 méteres falakban felismerjük a Dillich hadmérnök által megrajzolt, az óbudai metszetképeken látható körfalat.

A gond az, hogy akkor mi lesz a szamárcsapással amit az iskolában a tanárok tanítottak a mi történészeinknek, ugye Lassányi Gábor? Emlékszem még, amikor évekkel ezelőtt megkerestelek, és a Nemzeti Múzeum lépcsőjén mutattam neked az óbudai metszeteket, mire te lesajnálva közölted, hogy azok "valótlanok" Nagy gondban lehettek ti "szakemberek", hiszen a hegy az létezik, amit a hadmérnöki rajzokon ábrázoltak, azonban nem a Zichyék főterén található az ma sem! Kedves elnök úr, tévedtek a tanáraid, és jól megtévesztettek téged is, ideje lenne belátni és nem kéne ezt a végletekig buta téveszmét tovább erőltetni Óbudával kapcsolatban! A látkép nézőpontjából pontosan arra a terepre látunk rá, ahol a szakértőink szemléje alapján "nincs régészeti lelőhely" és ha az alig életképes fákat nem tuszkolták volna pár évtizeddel ezelőtt a köves hegyoldalba, akkor ma is azt látnánk, amit a képen is látunk, hiszen a hatalmas vár-árok-rendszer ma is ott van, azt immár többé nem lehet eltagadni. Az egészben az a legszebb, hogy a valóban érdeklődő-kiránduló ember szépen odamegy a turista úton és már nézheti is a napjainkban is látható épített falak még meglévő romjait. Tehát azonnal nyilvánvalóvá válik számára, hogy az MRSZ elnöke és alezredes kísérője ordas nagyot lódított Budapest főváros hatóságának, amikor írásba adta, hogy az adott területen nincs régészeti lelőhely. Maga az egész hegy történelmünk legszentebb helye!  A történészi butaságra ez ügyben kitűnő analógia a visegrádi alsó-vár, hiszen arra is azt állították hivatalból, hogy "csak nagyzolva ábrázolták" a várat, és ez a hatalmas  történészi butaság egészen elképesztő. Aztán mégis kiderült, hogy valójában is ott van, ahogy napjainkban is láthatjuk. Óbuda várainak is ugyanúgy ott vannak az ábrázolt terepen a lefutó várfalai!

SICAMBRIA-ÓBUDA VÁROSA CSILLAG-HEGY
Igen ott épül a lakópark, már ez is történelem. Ezeket az éveket is úgy fogják vissza emlegetni a jó magyar emberek, hogy nem csak, hogy az égvilágon semmit nem tettetek a magyar leletek megmentéséért, hanem még egy mondvacsinált lőteret is sikerült a terepre fantáziálnotok Fehéregyházára, az óbudai prépostság várfala helyett. És ez kedves  Lassányi Gábor neked, mint a Magyar Régész Szövetség elnökének köszönhető. Én nagyon nem lennék a te helyedben... Nézzük tehát sorban a megállapításokat...

"SZAKÉRTŐI" NYILATKOZAT 
Nagyon jó, hogy odaírtátok, hogy "nyilvántartott" hiszen valóban, halvány lila gőzötök nem volt idáig arról, hogy az óbudai prépostság a Rókahegy tetején létezett, a pesti vár, amit Budának is hívtak pedig közvetlen mellette! Pedig a helymeghatározást nem a napokban találták fel. Reméljük az ELTE térképész tudósai tudnak nektek segíteni ebben is...

A: Lövészárok-rendszer szerintetek...


KIKÖVEZETT IN SITU PATAKMEDER
A lövészároknak ugye nem alsó-lábszárig érő kőből rakott medret csinálnak? Gábor voltál te katona? Mert én ezt erősen kétlem. És úgy egyáltalán ismered te a környék földrajzi jellemzőit, hiszen az is újdonság volt számodra, hogy a középkorban még a mai Mocsáros, egy belső Duna-meder volt, azaz a Péter-hegy aljában Kisszeg- hajó és csónak-építő kikötője üzemelt.Négyesi urat nem kérdem, mikor volt katona, hiszen ő alezredes, érdekes azonban, hogy analógiát nem tudott mondani nekem a saját megállapításaira. A telefonban is kérdeztem, hogy mennyire ismeri a terepre vonatkozó okleveleket, a válasza az volt, hogy írjak könyvet. Ragyogó ötlet! Értem én, hogy ez nem lómai lom, de azért mégis, 2017-et írunk már. Nem inkább Sicambria-Óbuda várait kéne feltárni hivatalból vagy esetleg szakma(haza)-szeretetből ?


 Négyesi úr!
EZ VAJON EGY GÉPPUSKA ÁLLVÁNY LEHETETT?

Szerintem inkább a hévízpatakon működő szerkezet tartó-köve!

"A hegy keleti oldalából kettős forrás fakadt, ami az egyház ajtaja előtt kis tavat képezett, onnan 30 lépés távolságban már malmot hajtott és tovább folyva ellátta a vár hévizes fürdőit is"
ALEZREDES ÚR MONDJON ERRE ANALÓGIÁT !
 Szeretnék egy hasonló katonai lövészárkot megtekinteni.... Persze gondolom arra sem jöttek rá szakértőink, hogy valójában dupla-párhuzamos kikövezett patakmeder fut a hegy keleti oldalán, pontosan úgy, ahogy azt az okleveleink is írják, és micsoda véletlen, hogy pont itt van ez a kő... Ezért kell ismerni a területre vonatkozó okleveleket...
A KIKÖVEZETT MEDER OLDALÁBAN TALÁLHATÓ TENGELYTARTÓ-KŐ

Én pedig megmutatom, hogy a kitalált történész teóriátok a terepen bukik meg, körbe sem néztetek, nemtörődömség, figyelmetlenség, érdektelenség. Anyukám erre azt mondaná, hogy nem akarásnak nyögés a vége, ez lett a ti helyszíni szemlétekből Lassányi Gábor MRSZ elnök úr! 


B: Előbb ismeretlen korú sáncárokrendszer, aztán mégis sikerült egy oltári nagy ökörséget  kitalálnotok rá...

Az 1800-as évek lőtér-lépcső-faragó technikáját hol tanították?


"LÉPCSŐRŐL, HEGYI TEREPEN VALÓ FELFELÉ TÜZELÉS"

Alesúr remélem ezt nem gondolta komolyan, ugye nem? Nem keverte össze véletlenül a mi Csillag-hegyünket Isonzóval, biztosan nem? Kérdem én, hogy hol a viharban van erre az "első világháborús lőtérre" analógia? Ugyanis ez fontos lenne... Tudja, ez olyan szakmai "izé, kötöm az ebet a karóhoz" Nincsen analógia! Tehát ez egy nagyon csúnya téveszme. Azért nagyon csúnya-és nem csak buta- mert össze kellett gyorsan hordani valami magyarázatot, lássuk be, ennyire futotta.
Öööö és kissé zavarban vagyok, azt sem értem igazából, hogy miért kéne a lépcsőről felfelé tüzelést gyakorolni? Hová lépcsőztek az első világháborúban Négyesi úr?


     MI AZ AMIT ELFELEJTETTEK A "SZAKÉRTŐK"?
  • HOL A TÉRKÉPI AZONOSÍTÁS A "LŐTÉRRŐL" VAGYIS MIÉRT NEM JELÖLIK A TÉRKÉPEK A TÖRTÉNÉSZ ÁLTAL FELTÉTELEZETT LŐTERET ?  • HOL VANNAK A TÖLTÉNYHÜVELYEK A TEÓRIÁHOZ, HÁNY DARABOT SIKERÜLT TALÁLNI? (egyet sem)  • A "SZAKÉRTŐI" NYILATKOZATUK ELŐTT OKLEVELEKET SEM SZEREZTEK BE AZ ADOTT TERÜLETRŐL 

  • AZ ÓBUDAI LÁTKÉPEKET SEM AZONOSÍTOTTÁK HELYRAJZILAG


MIT NEM VETTEK MÉG ÉSZRE "SZAKÉRTŐINK"

És ez a lényeg, mert a szúrós bokrok közé már nem másztak be. Nézzünk egy kis összefoglalót, kifejezetten a dogmákat terjesztő történész-régészek számára!

Kefir kut(y)atótárs


  • A HEGYTETŐRŐL LEFUTÓ ! HETEROGÉN FALSZERKEZET DUPLÁN ! NÉGY-4 MÉTERES FALAZAT AMI RÁTÁMASZKODIK A HEGY OLDALÁRA  ÉS EGYBEN KÖRBEZÁRJA EZT AZ OBJEKTUMOT IS
Hát miért készítenének ilyen MONUMENTÁLIS falszerkezetet a hegyoldalban a hegy teljes északi-keleti oldalát lefedve? Sok száz ember megfeszített munkájával is évekig tartana egy ilyen dupla falszakaszt elkészíteni! Valóban komolyan gondolja Négyesi úr, hogy ez a
hatalmas építményt "gyakorló lőtérnek" készítették? Mert ha igen, akkor sürgősen adja vissza a diplomáját!
A véleményem szerinti várfal-szerkezet, a műholdas képátfedések szerint az óbudai prépostság ALBA BEATE MARIE VIRGINIS erődtemplom külső várfala.


ÓBUDAI PRÉPOSTSÁG

  • A FALSZERKEZET FELFUT A HEGYTETŐRE ÉSZAKON ÉS KELETEN IS !
"Szakértőink" ezt sem vették észre, nyilván készakarva nem is foglalkoztak vele.
  • KÉT KŐMEDER ÉS VÍZGYŰJTŐMEDENCE A PRÉPOSTI VÁR MALMÁNAK

  • A HEGYTETŐN LÉVŐ KURSZÁN VÁR ŐRTORNYA

ISMÉT CSAK KÉRDÉSEK ÉS HELYETTETEK IS
ÉN SZÉGYELLEM MAGAM.

Hogy ilyen történészeink és ilyen szakértőink vannak. Egyáltalán hogyan fordulhat elő, hogy okleveles tudás nélkül indul neki egy régész egy adott terepre szakvéleményt adni, még akkor is, ha ő maga az MRSZ elnöke?! Hogyan fordulhat elő, hogy egy főrégész csak az elmúlt évtizedek nyomait vegye észre a terepen, és a határkövek, a hegytetőre felfutó falak és kőmedrek nyomat ne lássa, és a vár alapjait és tornyát észre se vegye? Hogyan-MIÉRT van ez? Lassányi Gábor és Négyesi Lajos a terepen hatványozottan korlátolt volt, a saját és az óbudai történész szamárcsapás korlátjai közé voltak szorítva. Igazából a szakmai hozzá nem értésükkel ugyanolyan bűnt követtek el, mint azok, akik korábban a Pannon fővárost, a tévesen Gellértnek nevezett heggyel mosták egybe.(ezt egy külön bejegyzésben részletezem) A Civitas Eraviscorumot-azaz SICAMBRIÁT és így Óbudát sem sikerült azonosítaniuk, ebből következik, hogy Alba Regale-Fehérvárt is tévesen, a mai Székesfehérvárral mosták egybe hivatalból. Az általános történész tudatzavar sajnos még most is tart. A Pest-hegyi Ó-Buda várának ugyanis nem véletlenül volt Fehérvári kapuja, ahogy Fehérvárnak sem véletlenül volt Budai kapuja. Ezeknek a királyi váraknak valójában egymásra nyíltak a kapui, mert egymástól egészen kis távolságra voltak, és találhatóak napjainkban is, a Nagy Kevély keleti és északi oldalán!


Egyed Zoltán Pajzsvivő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése